Hallitus

Edustajiston nimeämä hallitus vastaa opiskelijakunnan arjesta. Hallitus tekee työtä erityisesti koulutuksen kehittämisen ja opiskeluhyvinvoinnin eteen. Hallituslaiset muun muassa järjestävät tapahtumia, vetävät OSAKOn tiimejä, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä, ottavat kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja tekevät yhteistyötä kattojärjestö SAMOKin kanssa. OSAKOn hallitus on niin sanottu työhallitus, jossa hallituslaiset hoitavat luottamustoimeaan täysipäiväisesti. Hallituskauden pituus on vuosi.

Hallituksen yhteystiedot löydät täältä, ja itse hallituslaiset OSAKOn toimistolta.

Työntekijät

Hallituksen lisäksi käytännön toimintaa OSAKOssa pyörittää kolme täysipäiväistä työntekijää. Pääsihteeri, vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntija sekä viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntija työskentelevät vastuualueidensa parissa ja tukevat hallitusta sen työssä.

Työntekijät työskentelevät OSAKOn toimistolla. Yhteystiedot löydät täältä.