HALLITUS

Edustajiston nimeämä hallitus vastaa opiskelijakunnan arjesta. Hallitus tekee työtä erityisesti koulutuksen kehittämisen ja opiskeluhyvinvoinnin eteen. Hallituslaiset muun muassa järjestävät tapahtumia, vetävät OSAKOn tiimejä, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä, ottavat kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja tekevät yhteistyötä kattojärjestö SAMOKin kanssa. Vuoden 2009 alusta lähtien OSAKOn hallitus on ollut ns. työhallitus, jossa hallituslaiset hoitavat luottamustoimeaan täysipäiväisesti. Hallituskauden pituus on vuosi.

Hallituksen yhteystiedot löydät täältä, ja itse hallituslaiset OSAKOn toimistolta.

TYÖNTEKIJÄT

Hallituksen lisäksi käytännön toimintaa OSAKOssa pyörittää kolme täysipäiväistä työntekijää. Pääsihteeri, koulutussihteeri ja kulttuurisihteeri toimivat vastuualueidensa asiantuntijoina ja tukevat hallitusta sen työssä.

Työntekijät työskentelevät OSAKOn toimistolla. Yhteystiedot löydät täältä.