OSAKO kouluttaa järjestötoimijat

OSAKO järjestää vuosittain useita koulutuksia Oamkin opiskelijajärjestöille. Vuoden mittaan on perinteisesti järjestetty 4-6 järjestökoulutusta. Koulutukset kuuluvat lähijaksoina opintojaksoihin Järjestötoiminta I ja Järjestötoiminta II. Koulutukset on suunnattu erityisesti Oamkin opiskelijajärjestöille, mutta kaikki Oamkin opiskelijat ja henkilökunta ovat tervetulleita koulutuksiin. Koulutukset ovat ilmaisia. Ilmoitamme koulutuksista Facebookissa.

Oamkin opiskelijajärjestöt voivat ehdottaa aiheita koulutuksiin tarpeidensa mukaan. Kerro vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle, minkälaista koulutusta järjestösi tarvitsee!

Järjestökoulutukset 2018

16.2. Opiskelijajärjestöjen superilta
1.3. “Opiskelijan ääni esille” workshop ja häirintäyhdyshenkilökoulutus
11.9. Tapahtumien järjestäminen ja markkinointi
15.10. Aktiivirekrytointi ja vaalit
21.11. Perehdyttäminen ja pizzaa

Opintojaksot

Oamkin opiskelijajärjestöjen ja opiskelijakunta OSAKOn hallitusten toimintaan osallistuvilla opiskelijolla on mahdollisuus suorittaa opintojakso järjestötoiminnasta. Opiskelijajärjestön hallituksessa toimineet voivat hakea opintopisteitä Järjestötoiminta I-opintojaksosta (4 op) ja OSAKOn hallituksessa toimineet Järjestötoiminta II-opintojaksosta (6 op). Voit hakea opintopisteitä, kun hallituskautesi on päättymässä tai se on päättynyt.

Ohjeet järjestötoiminnan opintopisteiden hakemiseen.

Y00023F Järjestötoiminta I, 4 op

Tavoitteet: Koulutusalajärjestön hallituksen toimintaan osallistunut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaaviin tilanteisiin. Hän osaa kertoa yhdistystoiminnan vaikuttamisen keinot.

Sisältö: Koulutusalajärjestön hallituksen toiminta, ammattikorkeakoulujärjestelmä, yhdistyksen päätöksenteko, kokous- ja neuvottelutekniikat, tapahtumien ja projektien organisointi.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Koulutusalajärjestön hallituskauden päätyttyä palautetaan oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Osallistuminen vähintään kolmeen opiskelijakunnan koulutukseen tai korvaavien tehtävien tekeminen; toimiminen koulutusalajärjestön hallituksessa yhden toimikauden ajan, vähintään 10 kuukautta; oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti opiskelijajärjestötoiminnasta.

Kirjallisuus:
1. Koulutusalajärjestön ja opiskelijakunnan säännöt ja koulutusmateriaali
2. Opiskelijakunnan julkaisut ja koulutusmateriaali
3. SAMOK ry:n julkaisut
4. Yhdistyslaki 26.5.1989/503
5. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932

Y00024F Järjestötoiminta II, 6 op

Tavoitteet: Opiskelijakunnan hallituksessa toiminut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaavissa organisaatioissa ja tilanteissa. Hän osaa kertoa opiskelijan, opiskelijakuntatoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot.

Sisältö: Opiskelijakunnan hallituksen toiminta, yhdistyksen päätöksenteko, opiskelijan vaikutusmahdollisuudet, ammattikorkeakoulujärjestelmä, yhteiskunnallinen päätöksenteko, kokous ja neuvottelutekniikat, tapahtumien ja projektien organisointi.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Opiskelijakunnan hallituskauden päätyttyä palautetaan oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti OSAKOn koulutussihteerille. Koulutussihteeri suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Osallistuminen vähintään kolmeen opiskelijakunnan koulutukseen tai korvaavien tehtävien tekeminen; toimiminen opiskelijakunnan hallituksessa yhden toimikauden ajan, vähintään 10 kuukautta; oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti opiskelijajärjestötoiminnasta.

Kirjallisuus:
1. Opiskelijakunnan säännöt, strategia, julkaisut ja koulutusmateriaali
2. SAMOK ry:n julkaisut
3. Hallintolaki 6.6.2003/434
4. Yhdistyslaki 26.5.1989/503
5. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932