OSAKO kouluttaa järjestötoimijat

OSAKO järjestää vuosittain useita koulutuksia Oamkin opiskelijajärjestöille. Vuoden mittaan on perinteisesti järjestetty 4-6 järjestökoulutusta. Koulutukset kuuluvat lähijaksoina opintojaksoihin Järjestötoiminta I ja Järjestötoiminta II. Koulutukset on suunnattu erityisesti Oamkin koulutusalajärjestöille, mutta kaikki Oamkin opiskelijat ja henkilökunta ovat tervetulleita koulutuksiin. Kutsumme koulutuksiin myös muita opiskelijajärjestöjä ja sidosryhmiä. Ilmoitamme koulutuksista Facebookissa.

Oamkin koulutusalajärjestöt voivat ehdottaa aiheita koulutuksille tarpeidensa mukaan. Kerro koulutussihteerille minkälaista koulutusta koulutusalajärjestösi tarvitsee.

Järjestökoulutukset 2017

3.2. Super-KAJ-ilta: Koulutusalajärjestötoiminnan perusteet
3.3. Opiskelijajärjestön talous ja kirjanpito
25.4. Järjestötoiminnan johtaminen ja kehittäminen
Syyskuu: Jaksaminen järjestötyössä ja esiintymiskoulutus
Lokakuu: Vaalirekrytointi + workshop jäsenrekrytoinnista
Marraskuu: Järjestötyöhön perehdyttäminen

Opintojaksot

Oamkin koulutusalajärjestön ja opiskelijakunta OSAKOn hallituksen toimintaan osallistuvilla opiskelijolla on mahdollisuus suorittaa järjestötoiminnan opintojakso. Koulutusalajärjestön hallituksessa toimineet voivat hakea opintopisteitä Järjestötoiminta I (4 op) -opintojaksosta ja OSAKOn hallituksessa toimineet Järjestötoiminta II (6 op) -opintojaksosta. Tutustu opintojaksojen vaatimuksiin alla. Voit hakea opintopisteitä, kun hallituskautesi on päättymässä tai se on päättynyt.

Ohjeet järjestötoiminnan oppimispäiväkirjan tekemiseen.
Menneiden koulutusten esitykset löytyvät materiaalipankista.

Y00023F Järjestötoiminta I, 4 op

Tavoitteet: Koulutusalajärjestön hallituksen toimintaan osallistunut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaaviin tilanteisiin. Hän osaa kertoa yhdistystoiminnan vaikuttamisen keinot.

Sisältö: Koulutusalajärjestön hallituksen toiminta, ammattikorkeakoulujärjestelmä, yhdistyksen päätöksenteko, kokous- ja neuvottelutekniikat, tapahtumien ja projektien organisointi.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Ei lisätietoja.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Osallistuminen vähintään kolmeen opiskelijakunnan koulutukseen tai korvaavien tehtävien tekeminen. Raportti ja oppimispäiväkirja opiskelijatoiminnasta. Toimiminen koulutusalajärjestön hallituksessa yhden toimikauden ajan, vähintään 10 kuukautta.

Kirjallisuus:
1. Koulutusalajärjestön ja opiskelijakunnan säännöt ja koulutusmateriaali
2. Opiskelijakunnan julkaisut ja koulutusmateriaali
3. SAMOK ry:n julkaisut
4. Yhdistyslaki 26.5.1989/503
5. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932

Y00024F Järjestötoiminta II, 6 op

Tavoitteet: Opiskelijakunnan hallituksessa toiminut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaavissa organisaatioissa ja tilanteissa. Hän osaa kertoa opiskelijan, opiskelijakuntatoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot.

Sisältö: Opiskelijakunnan hallituksen toiminta, yhdistyksen päätöksenteko, opiskelijan vaikutusmahdollisuudet, ammattikorkeakoulujärjestelmä, yhteiskunnallinen päätöksenteko, kokous ja neuvottelutekniikat, tapahtumien ja projektien organisointi.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Ei lisätietoja.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Osallistuminen vähintään kolmeen opiskelijakunnan koulutukseen tai korvaavien tehtävien tekeminen. Raportti ja oppimispäiväkirja opiskelijatoiminnasta. Toimiminen opiskelijakunnan hallituksessa yhden toimikauden ajan, vähintään 10 kuukautta.

Kirjallisuus:
1. Opiskelijakunnan säännöt, strategia, julkaisut ja koulutusmateriaali
2. SAMOK ry:n julkaisut
3. Hallintolaki 6.6.2003/434
4. Yhdistyslaki 26.5.1989/503
5. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932