Kuntapoliittinen ohjelma on julkaistu

By maaliskuu 2, 2017uutiset, uutispalsta1

Oamkin opiskelijakunta OSAKOn, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (O’Diako) yhteinen kuntapoliittinen ohjelma on julkaistu. Ohjelman päätavoitteiksi on nostettu 1. Paremmat liikenneyhteydet ja edullisempaa joukkoliikennettä opiskelijoille, 2. Viihtyisää asumista ja monipuolisia palveluita ja 3. Työkokemusta ja työpaikkoja opiskelijoille.

Oulu – Suomen paras paikka opiskella

Tavoitteena Suomen paras paikka opiskella

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (O’Diako), Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) yhteinen kunnallispoliittinen ohjelma on ytimekäs opas päättäjille.

Mielestämme parhaassa korkeakoulukaupungissa opiskelija on aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen. Hänet otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Parhaassa korkeakoulukaupungissa opiskelijan ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Näitä ääniä on Oulun kaupungissa noin 25 000.

Oulun tulee profiloitua houkuttelevana opiskelijakaupunkina. Kaupungin tulee olla moderni, kansainvälinen ja kunnianhimoinen. Kaupunki toimii aktiivisesti opiskelijoiden rekrytoinnissa Suomessa ja kansainvälisesti tiiviisti korkeakoulujen kanssa. Kaupunki viestii palveluistaan myös englanniksi.

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu keskittävät koulutuksensa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille. Lähivuosien aikana Oulun kaupunki on myös isossa roolissa näiden alueiden kehittämisessä. Panostuksia tarvitaan muun muassa joukkoliikenneyhteyksiin ja opiskelija-asumiseen sekä opiskelijoiden palveluihin ja työllistymismahdollisuuksiin.

Paremmat liikenneyhteydet ja edullisempaa joukkoliikennettä opiskelijoille

Parhaana opiskelijakaupunkina Oulu tarvitsee toimivat liikenneyhteydet opiskelijoiden kodeista kampuksille sekä kahden kampuksen välille.

Joukkoliikenteen suunnittelussa tulee huomioida, että opiskelijat ovat joukkoliikenteen suurin yksittäinen käyttäjäryhmä. Joustava ja tavoittava joukkoliikenne kannustaa ihmisiä myös valitsemaan ekologisen vaihtoehdon.

Kevyen liikenteen väylien kuntoa tulee parantaa sekä lisätä opasteita pääväylien varrelle. Keskustaan ja kampuksille tarvitaan lisää turvallisia pyöräparkkeja ja pyörän huoltopisteitä.

Parkkipaikkojen määrä kummallakin kampusalueella on riittämätön. Tämän vuoksi kummallekin kampukselle täytyy rakentaa lisää pysäköintitilaa.

Tavoitteenamme on:

 • Joukkoliikenteen kausi- ja arvolippuihin 50 % opiskelija-alennus. Opiskelijat ovat erillinen asiakasryhmä joukkoliikenteessä.
 • Hyvät joukkoliikenneyhteydet opiskelijoiden asuinpaikoista korkeakoulukampuksille.
 • Enemmän joukkoliikenteen vuoroja aamuruuhkiin sekä vuoroja myös yöaikaan tukemaan ympärivuorokautista opiskelua sekä opiskelijoiden työssäkäyntiä.
 • Suora joukkoliikenneyhteys moottoritietä Linnanmaan ja Kontinkankaan välillä.
 • Ympärivuotinen kevyenliikenteen väylien kunnossapito.

Viihtyisää asumista ja monipuolisia palveluita

Opiskelijat tarvitsevat viihtyisiä asuntoja opiskelupaikkojen läheisyyteen sekä hyvien kulkuyhteyksien varrelle kummaltakin kampusalueelta. Opiskelijamäärän kasvaessa uusien asuntojen tarve Linnanmaan kampusalueella kasvaa. Laadukkaita asuntoja voidaan jatkossa rakentaa kustannustehokkaasti, kun kaupunki tukee osaltaan tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista.  Kaupungin tulee velvoittaa kaavassa rakennuttajat rakentamaan asuntojen yhteyteen yhteisöllisyyttä lisääviä sosiaalitiloja asukkaille.

Valovoimaisen keskusta-alueen lisäksi Oulun kaupungin tulee tukea opiskelija-asumiskeskittymien kehittymistä. Opiskelijat suosivat yleensä lähialueiden palveluja esim. kauppojen, terveyspalveluiden ja liikuntamahdollisuuksien osalta. Opiskelijoiden hyvinvointi on kaiken oppimisen ja jaksamisen perusta. Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin on panostettava sekä liikunta- että kulttuuripalveluita tukemalla.

Tavoitteenamme on:

 • Edullinen ja laadukas opiskelija-asuntojen uustuotanto, esimerkiksi halvoilla tonteilla.
 • Asemakaavan muuttaminen, jotta korkeampi ja tiiviimpi rakentaminen Linnanmaalle ja sen lähialueille onnistuu. Opiskelija-asuntojen autopaikkanormia tulee pienentää.
 • Rakennuslupien täytäntöönpano Linnanmaan alueella.
 • Oulun kaupungin palvelut tavoittavat niin suomalaiset kuin kansainväliset opiskelijat.
 • Edullisia liikuntamahdollisuuksia lähellä opiskelijoita.
 • Monipuolista, saavutettavaa ja edullista kulttuuritarjontaa opiskelijoille.

Työkokemusta ja työpaikkoja opiskelijoille

Oman alan työkokemus ja kontaktien saaminen jo opiskeluaikana vaikuttaa opiskelijoiden jäämiseen opiskelukaupunkiin myös valmistumisen jälkeen. Jotta mahdollisimman moni saa työkokemusta Oulusta, tulee kesätyö- ja harjoittelupaikkoja olla tarjolla enemmän.

Keväällä 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan teettämän kyselyn mukaan yli 60 % yliopisto-opiskelijoista oli sitä mieltä, että kesätyö- ja harjoittelupaikkoja Oulussa tai Oulun alueella on joko huonosti tai hyvin vähän. Alle 40 % oli sitä mieltä, että niitä on kohtalaisesti. Tyytyväisiä tilanteeseen on vain hyvin marginaalinen ryhmä opiskelijoista.

Korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä on myös kehitettävä Oulun seudulla. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen on tärkeää Oulun kansainvälisen vetovoimaisuuden lisäämisessä ja kansainvälisten verkostojen luomisessa. Oulun korkeakoulujen kansainvälisiä opiskelijoita työllistäviä hankkeita tulee kehittää ja tukea. Kansainvälisten opiskelijoiden verkostoituminen työnantajiin ja työelämään helpottaa Oulun seudulla pysymistä valmistumisen jälkeen.

Tavoitteenamme on:

 • Oulun kaupungin harjoittelupaikat julkisesti nähtäville.
 • Yritysten, Oulun kaupungin ja korkeakoulujen välisiä yhteistyöprojekteja ja -kokeiluja, joiden kautta saadaan palkallisia harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.
 • Erityistä tukea ja hankkeita kansainvälisten opiskelijoiden työllisyyteen.
 • Oulun kaupunki toimii esimerkkinä myös kansainvälisten opiskelijoiden työllistäjänä.
 • Kesätyösetelimallin laajentaminen koskemaan koulutusta vastaavaa ensimmäistä kesätyötä varten.

Lisätietoja: OSAKOn hallituksen varapuheenjohtaja Antti Kutvonen

OSAKO

About OSAKO

One Comment

 • Juha Moilanen sanoo:

  Allekirjoitan kaiken mitä Antti Kutvonen kirjoittaa. Myös nämä asiat ovat minulla tavoitteena mikäli tulen pääsemään valtuustoon.

  Parempiin kulkuyhteyksiin olen esittänyt Ouluun raitiovaunuliikenteen perustamista. Välille Lentoasema-Yliopisto olisi ensimmäinen kohde ns. päärata. Silloin vapautuis myös linja-autoliikennettä muille reiteille
  OAMK:ta ollaan siirtämässä Yliopistolle. Jo nyt on aamuisin vaikeuksia mahtua linja-autoon, kuinkas sitten?
  Tähän on vaihtoehto ja se on raitiovaunu.

  Työpaikkoja on saatava lisää, kaupungin on lopetettava täyttölupakielto ja palkattava opiskelijoita.
  Kunta työnantajana on mitä mainioin ponnahduslauta työelämään. Kaupunki tarvitsee monenlaista osaajaa ja opiskelija tarvitsee työkokemusta.
  Hyvät kulkuyhteydet takaavat sen, että asuntojen sijainti ei tarvitse olla lähellä Linnanmaata. Näitä parantamalla me pystymme pitämään asuntojen hinnat kohtuullisena ja myös laitakaupungin alueella.

  Opiskelija TIK16KMD
  Juha Moilanen
  Ehdokas no: 249 (PS)

Leave a Reply

Haven't got your student card yet? Order it now!