A

Alumni. Oamkista valmistunut henkilö. Alumnitoiminnan tavoitteena on yleinen koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen sekä yhteydenpito valmistuneisiin.

B

Business Kitchen. Oulun korkeakoulujen yrittäjyyskeskus.

E

Edaattori. Edustajiston jäsen.

Edustajisto. Opiskelijakunnan ylintä valtaa käyttävä elin, joka valitaan vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Ehdolle voi asettua ja äänioikeuden saa kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. OSAKOn edustajistossa on 25 jäsentä, kokoukset avoimia kaikille jäsenille. Lyhenteenä yleisesti edari.

ESN. Erasmus Student Network (ESN) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen opiskelijajärjestö. Se edustaa kansainvälisiä opiskelijoita, tarjoaa työkaluja kulttuurien ymmärtämiseen ja itsensä kehittämiseen.

F

Fuksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija. Tunnetaan tekniikan alalla myös nimellä tursas.

H

Haalarimerkki. Haalareihin kiinnitettävä lärpäke, joita voi ostaa OSAKOn ja koulutusalajärjestöjen toimistoilta ja joita saa tapahtumiin osallistumisesta.

Haalarimerkkien ompelukerho. Sarja ympärivuotisia tapahtumia, joissa opiskelijat kokoontuvat OSAKOn toimistolle ompelemaan haalarimerkkejä yhdessä.

Haalarit. Opiskelijan bileuniformu. Jokaisella koulutusalajärjestöllä on omanväriset: Kultilla viininpunaiset, Luvalla keltavihreät, OSASTOlla valkoiset, OTElla keltaiset ja OTROlla mintunvihreät. Haalareihin pätee kaksi sääntöä: niitä ei saa pestä muuten kuin menemällä suihkuun tai uimaan ne päällä, eikä mitään mitä haalareihin kiinnittää saa ottaa pois.

HOPS. Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hyvinvointituutori. Tuutori, joka ohjaa opiskelijoita uusien liikunta- ja kulttuurikokemusten äärelle. ks. tuutori.

K

KAJ eli koulutusalajärjestö. Kampuksen tai koulutusalan opiskelijayhdistys, joita Oamkissa kutsutaan koulutusalajärjestöksi. KAJ keskittyy oman koulutusalansa opiskelijoiden edustamiseen sekä asioiden ja etujen ajamiseen. KAJ:t toimivat yhteistyössä OSAKOn kanssa.

Kampus. Korkeakoulun toimipiste. Oamkilla on kolme kampusta Oulussa ja yksi Oulaisissa.

Kopo. Lyhenne koulutuspolitiikasta tai järjestön koulutuspolitiikasta vastaavasta henkilöstä.

Kultti ry. Kulttuurialan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Kv-tuutori. Vaihto- ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorina toimiva opiskelija. Kv-tuutorin tehtäviin kuuluu tutustuttaa ulkomaiset opiskelijat Ouluun, sekä elämiseen ja opiskeluun Suomessa ja erityisesti Oamkissa.

L

LAB-malli. LAB-oppimismalli tarkoittaa monialaisilla projektitiimeillä toteutettavaa projektimuotoista oppimista. Mallin tunnusmerkkejä ovat työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, konseptikehittäminen, tekemällä oppiminen, kansainvälisyys, yrittäjämäinen ajattelu, osallistujien monialaisuus ja laaja kokemuspohja.

LEEVI. Oamkin kirjaston kokoelmatietokanta

Lehtori. Opettaja ammattikorkeakoulussa.

Lukuvuositarra. Opiskelijakorttiin liimattava lärpäke, joka kertoo, että opiskelijakorttisi on voimassa ja jäsenmaksusi on maksettu. Voimassaoleva tarra on edellytys opiskelija-alennusten saamiselle.

Luva ry. Luonnonvara-alan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

M

Mentori. Työelämässä oleva opiskelijan ohjaaja.

O

Oamk Oy. Oulun ammattikorkeakoulu -osakeyhtiö, jonka pääomistajana toimii Oulun kaupunki noin 78 prosentin omistuksella. Oamk Oy:n toimitusjohtaja on Oamkin rehtori Jouko Paaso.

OIO. Oulun insinööriopiskelijat OIO ry on Insinööriopiskelijaliitto IOL:n Oulun alueella toimiva paikallisyhdistys. Sen tehtävänä on jäsenistönsä ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden asioiden ajaminen paikallisella tasolla. Lisäksi OIO vuokraa saunatiloja opiskelijahintaan. OIO:n toimisto löytyy Kotkantien kampuksen kolmannesta kerroksesta.

Oiva. Oamkin opiskelijaintra, josta löytyy suurin osa opiskelussa tarvittavasta tiedosta.

Opinnäytetyö. Jokaiseen tutkintoon sisältyvä opintojen lopuksi tehtävä näyte omasta osaamisesta. Tunnetaan myös nimellä opari.

Opintopiste. Opintojen laajuuden mittari. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Tunnetaan myös nimellä pojo tai noppa.

Opintotukilautakunta. Jokaisessa korkeakoulussa nimettävä lakisääteinen lautakunta, joka käsittelee opiskelijoiden opintotukiasioita Kelaa varten.

Opiskelijakortti. Todiste opiskelijakunnan jäsenyydestä. Opiskelijakortilla käyttöönsä saa lukuisia rahanarvoisia etuja.

Opiskelijakunta. Ammattikorkeakoululaissa säädetty opiskelijakunta, joka on opiskelijoiden etuja ajava järjestö. Oamkissa opiskelijakunnan nimi on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO).

Opiskelijatiedote. Kahden viikon välein sähköpostiin kolahtava opiskelijakunnan ajankohtaistiedote.

OPM. Lyhenne, joka löytyy tapahtumakutsuista ja tarkoittaa oma pyyhe/pullo mukaan. Myös entinen Opetusministeriön lyhenne (nykyään OKM).

Osakolainen. OSAKOn julkaisema, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä opiskelijalehti, jonka löytää netistä, kampuksilta ja ympäri kaupunkia. Se kertoo ihmisistä ja ilmiöistä, opiskelusta ja kulttuurista ja päästää opiskelijat itse ääneen. Lehden tavoitteita ovat yhteisöllisyys ja vallitsevien totuuksien kriittinen tarkastelu.

OSASTO ry. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

OTE ry. Tekniikan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Otovappu. 29.4. Otokylässä järjestettävä usein pikkutunnille venähtävä juhla, jossa grillataan makkaraa ja saunotaan tynnyrisaunassa.

OTRO ry. Liiketalouden opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

OYY. Oulun yliopiston ylioppilaskunta. OYY on Oulun yliopistossa perustutkintoa opiskelevan etu- ja palvelujärjestö. Jäseniä on tällä hetkellä noin 12 500. Ylioppilaskuntien lakisääteisyys on miltei identtistä opiskelijakuntien kanssa, mutta suurimpana erona on jäsenyyteen liittyvä kirjaus; ylioppilaskunnissa on automaattinen jäsenyys kaikilla tutkintoon opiskelevilla ja ylioppilaskuntien tehtäväksi on asetettu myös YTHS-terveydenhoitomaksun kerääminen.

P

Paaso, Jouko. Oamkin rehtori ja Oamk Oy:n toimitusjohtaja.

Portfolio. Oman oppimisen ja opiskelun reflektoinnin väline, eräänlainen salkku, johon kerätään opintosuoritukset. Voi myös olla osa opintojakson vaatimuksia oppimisportfolion muodossa.

Preludi. Oamkin lukuvuoden avajaisten legendaarinen iltajuhla ja lukuvuoden ensimmäiset bileet.

R

Rastisuunnistus. Yleinen opiskelijabileiden muoto, jossa opiskelijat suorittavat joukkueissa tehtäviä eri pisteillä.

S

SAMOK. Suomen opiskelijakuntien Liitto ry. SAMOK toimii kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteisenä edunvalvojana. Jäseniä ovat kaikki ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat.

Sitsit. Akateeminen pöytäjuhla, joka sisältää usein teeman tai pukukoodiin. Ohjelmaan kuuluu juomalauluja, ruokailua ja erilaisia puheenvuoroja ja ohjelmanumeroita. Sitseillä on tietyt käyttäytymissäännöt, joiden rikkomisesta saa usein leikkimielisen rangaistuksen.

Sopo. Sosiaalipolitiikka. Suosittu lyhenne opiskelijajärjestöissä, joka voi kuvata myös sosiaalipolitiikasta vastaavaa henkilöä.

Sporttipassi. Opiskelijakortin lisävaruste, jolla saa lisäalennusta liikuntapalveluista ja korkeakoululiikunnan tarjonnasta.

T

Talvirieha. OSAKOn vuosittain laskiaisen kieppeillä järjestämä mäenlaskutapahtuma.

TKI. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Tour d’Oulu. Heti alkusyksystä järjestettävä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden päihteetön rastisuunnistustapahtuma, jossa tavoitteena on oppia tuntemaan Oulua ja ryhmäytyä.

Trapesti. Trapesti on vuonna 2003 perustettu opiskelijayritys, joka toimii Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Se tarjoaa markkinointiviestinnän, taloushallinnon sekä digitaalisen median palveluita. Toiminnassa hyödynnetään Oamkin opiskelijoiden vahvuuksia ja sen tavoitteena on opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja liiketaloudellisen osaamisen edistäminen.

Tursas. ks. fuksi.

Tutkintolautakunta. Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi hakea tutkintolautakunnalta oikaisua arvosanaansa.

Tutkintovastaava. Oamkin työntekijä, joka vastaa tutkinto-ohjelmaan ja opetukseen liittyvistä asioista.

Tutkinto-ohjelmatiimi. Tutkinto-ohjelmatiimit ovat tärkeä osa Oamkin koulutuksen kehittämistä. Ne koostuvat tutkintovastaavasta, opettajista, opiskelijoista, alumneista ja sidosryhmien edustajasta. Ammattikorkeakoululain muutosten myötä tullutta tutkinto-ohjelma -käsitettä edeltävä käsite on ollut koulutusohjelma (esim. koulutusohjelmatiimi), joka viliseekin vielä käytetyssä kielessä ja joissakin dokumenteissa. Jokaisella Oamkin tutkinto-ohjelmalla on oma tutkinto-ohjelmatiiminsä.

Tuutori. Koulutettu opiskelijan vertaisohjaaja. Toisen tai ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Alunperin latinaa.

Tynskä. OIO:n Tynnyrisauna, joka vapun alla työnnetään Hietasaaresta Otokylään.

U

Ultra ry. Oulun Tradenomiopiskelijayhdistys Ultra ry on tradenomiopiskelijoiden etujärjestö ja Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdistys. Se tähtää toiminnallaan opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamiseen ja opiskelijaelämän tapahtumien tarjoamiseen.

Uuden opiskelijan opas. OSAKOn syksyisin julkaisema opaskirja, joka tarjoaa käytännön tietoa opiskelusta Oamkissa sekä opiskelijaelämästä Oulussa ja Oulaisissa.

V

Valtti. Valtti on lyhenne sanoista ”Valmis tutkinto työelämävalttina”. Oamkissa Valtti-toiminta on osa opintojen ohjausta. Sen muotoja ovat yksilö- ja ryhmäohjaus.

Vappu. Opiskelijoiden lukuvuoden suurin juhla. Kestää koulutusalasta riippuen kuukaudesta viikkoon ja sisältää joukon erinäisiä tapahtumia. Huipentuu Oamkin opiskelijoiden osalta OSAKOn Wappu –tapahtumaan, jossa päivällä kierretään rasteja ympäri keskustaa ja ilta huipentuu ulkoilmabileisiin.

Y

YAMK. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. YAMK-tutkinto on mahdollista suorittaa alemman korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.