OSAKO myöntää rahallista avustusta opiskelijoiden projekteihin. Varsinaisia hakuaikoja ei ole, vaan hakemuksia käsitellään tarpeen mukaan noin joka toinen viikko järjestettävissä hallituksen kokouksissa.

Kriteerit

Projektiavustusta voi hakea opiskelijakunnan jäseneksi liittynyt opiskelija. Hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

  • Vaikuttavuus. Tukeeko projekti OSAKOn toimintaa jollain tavoin? Onko kyseessä yksittäinen tapahtuma vai pitkäkestoisen toiminnan aloittaminen/kehittäminen? Mikä on projektin osallistujamäärä, ja kuinka suuri osa heistä on OSAKOn jäseniä?
  • Projektin kustannukset. Paljonko projektin kokonaiskustannukset ovat ja kuinka suuri on omavastuuosuus? Miten muuten projektia rahoitetaan ja mitkä ovat osallistujille koituvat kustannukset?

Projekteiksi katsotaan mm. tapahtumat, matkat, jo olemassa olevan toiminnan kehittäminen ja vaikkapa yhdistystoiminnan käynnistäminen. Maksimituki yhdelle projektille on 500 euroa. Myönnettävä summa määräytyy edellä mainittujen kriteerien pohjalta.

Avustuksen saaneen opiskelijan/ryhmän tulee palauttaa projektin päätyttyä vapaamuotoinen raportti projektista. Raportin tulee sisältää selvitys siitä, miten rahat on käytetty, kuvaus projektin kulusta ja sisällöstä sekä projektin osallistujista.

Projektiavustusta ei voida myöntää, mikäli aikaisemmin saadusta projektirahasta ei ole palautettu raporttia ennen uutta hakukertaa. Avustusta haettaessa on hyvä muistaa, ettei opiskelijakunta voi myöntää rahaa automaattisesti kaikille hakijoille. Koko vuodelle varattua avustussummaa ei jaeta, mikäli hakemuksia ei ole tarpeeksi tai perustelut ovat riittämättömät.

Hakeminen

Virallisen hakemuslomakkeen löydät materiaalipankista. Hakemuksen voi laatia myös vapaamuotoisemmin. Muista kuitenkin mainita kaikki lomakkeessa kysytyt asiat hakemuksessasi. Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan esim. projektin kustannusarvion excel-taulukkona.

Huom! Mikäli tukea haetaan ryhmälle esim. opintomatkaa varten, tulee kaikkien jäsenkelpoisten osallistujien olla OSAKOn jäseniä. Mikäli näin ei jostain syystä ole, tulee hakemukseen liittää perustelut, miksi avustus pitäisi myöntää.

Hakemukset toimitetaan OSAKOn toimistolle tai sähköpostin liitetiedostona OSAKOn hallituksen varapuheenjohtajalle.