Tuutoriksi hakeminen

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi hakea jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tuutoreiden hakuaika on vuosittain helmikuussa. Hausta ilmoitetaan mm. tuutoriständeillä ja koulun käytäville ilmestyvissä mainoksissa, opiskelijatiedotteessa sähköpostilla, OSAKOn Facessa ja instassa – sekä näillä sivuilla. Tuutoriksi valitut koulutetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen allekirjoitetaan tuutorisopimukset.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3 tai 5 op), yhtenäiset tuutori-t-paidat sekä haalarimerkit, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. Tuutoreille järjestetään joka vuosi omat pikkujoulut sekä keväällä illanvietto, jossa yksi tuutoreista saa Vuoden tuutori-tittelin.

Tuutorihaku

OSAKO hakee uusia tuutoreita seuraavan kerran helmikuussa 2018, lukuvuodeksi 2018-2019. Haemme vertaistuutoreita päivä- ja monimuotoryhmille sekä englanninkielisiä kv-tuutoreita vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmille. Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi esteettömyystuutorina ja LukiTuki-tuutorina toimimiselle.

Jatkavat tuutorit voivat hakea tuutoroimaan uutta aloitavaa ryhmää tai kokemustuutoriksi eli saman ryhmän toisen vuoden tuutoriksi. Kokemustuutorit voivat toimia myös apuopettajina, vetää study groupeja ja  tai toimia aisaparina koulutusalan tuutorivastaavalle.

Haku on auki helmikuun ajan.

Tuutoriksi haetaan täyttämällä tuutorihakemus:

Jos olet uusi tuutori, täytä hakemus tästä:
Hakemus vertaistuutoriksi
Hakemus kv-tuutoriksi
Jos olet jo tuutori ja haluat jatkaa tuutorointia, täytä hakemus tästä:
Hakemus jatkavaksi/kokemus tuutoriksi

Vertaistuutorikoulutus on kaksipäiväinen. Voit valita osallistutko iltakoulutukseen vai viikonloppukoulutukseen. Kv-tuutorikoulutus on myös kaksipäiväinen. Esteettömyystuutoroinnista tai LukiTuki-henkilönä toimimisesta kiinnostuneille voidaan järjestetää omaa perehdytystä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Ilmoita hakulomakkeessa mihin koulutukseen osallistut.

Jos olet jo tuutori…

…ja haluat jatkaa tuutorointia, täytä jatkavan tuutorin/kokemustuutorin hakemus (yltä). Jatkavien tuutoreiden hakuaika on myös helmikuussa. Hakuajan ulkopuolella voit ilmoittautua jatkamaan tuutorointia suoraan OSAKOn vertaisohjauksen ja tuutoroinnin asiantuntijalle.

Voit jatkaa vertaisohjausta myös ryhtymällä hyvinvointituutoriksi (liikunta- ja kulttuuripalveluihin tutustuttaminen) tai vaikkapa kouluttautumalla häirintäyhdyshenkilöksi.

Lisätietoja antavat OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntija sekä tuutoroinnista vastaavat hallituksen jäsenet.

Tuutorikoulutukset ja -tapaamiset

Vertaistuutoreiden koulutus

Vertaistuutoreiden koulutus on tarkoitettu suomenkielisiksi opiskelijatuutoreiksi haluaville opiskelijoille. Vertaistuutorina ohjaat päivä- ja/tai monimuotoryhmää. Tuutorikoulutuksessa saat perustiedot ja -taidot vertaistuutorina toimimiseen, perehdytystä oman alasi tuutorointiin sekä ryhmäydyt muiden aloittavien tuutoreiden kanssa. Koulutus sisältää mm. Oamkin ohjausmalliin ja ryhmänohjaukseen tutustumista sekä esiintymiskoulutuksen. Koulutuksen päätteeksi allekirjoitetaan vertaistuutoroinnin tehtävät sisältävä tuutorisopimus, jolla sitodut tuutoritoimintaan seuraavan lukuvuoden ajaksi.

Vertaistuutorikoulutus on kaksipäiväinen. Voit valita osallistutko iltakoulutukseen vai viikonloppukoulutukseen.

Tuutoreiden tapaamiset

OSAKO järjestää tuutoreille vuoden aikana useita tapaamisia. Tarkemmat ajankohdat löydät tuutoreiden omasta Facebook-ryhmästä sekä tuutoreille kuukausittain sähköpostitse lähetettävistä Tuutoriuutisista. Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja opintojen ohjaajat järjestävät kampuksilla  tuutoreita perehdyttäviä tapaamisia läpi tuutorivuoden.

Syksyn tapaamiset:
– Monimuototuutorointi-ilta
– Kokemustuutoreiden syystapaaminen
– Vertaistuutoreiden syystapaaminen
– Kv-tuutoreiden syystapaaminen
– Marraskuussa kaikkien tuutoreiden yhteiset pikkujoulut!

Kevään tapaamiset:
– Monimuototuutorointi-ilta
– Kokemustuutoreiden kevättapaaminen
– Vertaistuutoreiden kevättapaaminen
– Kv-tuutoreiden kevättapaaminen
– Huhtikuussa kaikille tuutoreille järjestetään yhteinen tutustumis- ja saunailta Walhallassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ko. vuonna tuutoroineet sekä uudet koulutetut tuutorit! Kevään illanvietossa valitaan kuluneelta vuodelta Vuoden tuutori.

Lisäksi tuutorivastaavat ja kampusopot järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Kansainvälisten tuutoreiden koulutus

Kansainvälinen eli kv-tuutorikoulutus on tarkoitettu kansainväliseksi tuutoriksi haluaville opiskelijoille. Koulutuksessa kv-tuutoriksi ryhtyvät saavat perustiedot ja -taidot kv-tuutoritoimintansa tueksi. Koulutuksen jälkeen kv-tuutorit allekirjoittavat kv-tuutorointisopimuksen, jolla he sitoutuvat kv-tuutoritoimintaan lukuvuoden ajaksi.

Kansainvälinen tuutorikoulutus muodostuu kahdesta eri iltapäiväkoulutuskerrasta, joista molempiin tulee osallistua.
– KV-tuutorikoulutus ke 11.4. ja pe 13.4. klo 15.00 alkaen.
– KV-tuutorikoulutuksen käyneet voivat osallistua kaikkien tuutoreiden yhteiseen tutustumisiltaan pe 19.4. Walhallaan

Syksyn tapaamiset kv-tuutoreille

– KV-tuutoreiden syystapaaminen
– Tuutoreiden pikkujoulut

Kevään tapaamiset kv-tuutoreille

– KV-tuutoreiden kevättapaaminen
– Tuutoreiden illanvietto Walhallassa

Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja Oamkin kv-palvelut järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Etäkoulutus

Opiskelijakunta suosittelee käymään tuutorikoulutukset muiden mukana keväällä. Perustellusta syystä on mahdollista suorittaa koulutus tehtäviä ja koulutusmateriaalia sisältävällä etäpaketilla, mutta sitä suositellaan vain toissijaiseksi vaihtoehdoksi.
Tuutoreiden etäkoulutus on käynnissä koko lukuvuoden ajan eli voit hakea tuutoriksi myös hakuajan ulkopuolella. Olethan tällöin yhteydessä OSAKOn  vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijaan.