Tuutoriksi hakeminen

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi hakea jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tuutoreiden hakuaika on vuosittain helmikuussa. Hausta ilmoitetaan mm. opiskelijatiedotteessa sähköpostilla, tuutoriständeillä ja koulun käytäville ilmestyvissä mainoksissa – sekä näillä sivuilla. Tuutoriksi valitut koulutetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen allekirjoitetaan tuutorisopimukset.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3, 4 tai 5 op), yhtenäiset tuutori-t-paidat sekä haalarimerkit, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. Tuutoreille järjestetään joka vuosi myös omat pikkujoulut sekä keväällä tutustumisilta.

Tuutorihaku

OSAKO hakee uusia tuutoreita seuraavan kerran helmikuussa 2018, lukuvuodeksi 2018-2019. Haemme vertaistuutoreita päivä- ja monimuotoryhmille, englanninkielisiä kv-tuutoreita vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmille, sekä esteettömyystuutoria ja LukiTuki-tuutoria.

Jatkavat tuutorit voivat hakea tuutoroimaan uutta aloitavaa ryhmää tai kokemustuutoriksi eli saman ryhmän toisen vuoden tuutoriksi. Kokemustuutorit voivat toimia myös apuopettajina, vetää study groupeja ja  tai toimia aisaparina koulutusalan tuutorivastaavalle.

Haku on auki helmikuun ajan.

Tuutoriksi haetaan täyttämällä tuutorihakemus:

Jos olet uusi tuutori, täytä hakemus tästä:
Hakemus vertaistuutoriksi
Hakemus kv-tuutoriksi
Jos haluat jatkaa tuutorointia, täytä hakemus tästä:
Hakemus jatkavaksi/kokemus tuutoriksi

Vertaistuutorikoulutus on kaksipäiväinen. Voit valita osallistutko iltakoulutukseen vai viikonloppukoulutukseen. KV-tuutorikoulutus on myös kaksipäiväinen. Monimuotoryhmien tuutoreille järjestetään lisäksi Vertaistuutorit verkossa -koulutus, jota suositellaan kaikille suomenkielisille tuutoreille. Esteettömyystuutoroinnista tai LukiTuki-henkilönä toimimisesta kiinnostuneille järjestetään ilta- tai viikonloppukoulutuksen lisäksi oma koulutuksensa. Ilmoita hakulomakkeessa mihin koulutukseen osallistut.

Jos olet jo tuutori…

…ja haluat jatkaa tuutorointia, täytä jatkavan tuutorin/kokemustuutorin hakemus (yllä). Jatkavien tuutoreiden hakuaika on myös helmikuussa. Hakuajan ulkopuolella voit ilmoittautua jatkamaan tuutorointia suoraan OSAKOn koulutussihteerille.

Vertaisohjausta voi jatkaa myös ryhtymällä hyvinvointituutoriksi (liikunta- ja kulttuuripalveluihin tutustuttaminen) tai vaikkapa kouluttautumalla häirintäyhdyshenkilöksi!

Lisätietoja antavat OSAKOn koulutussihteeri ja tuutoroinnista vastaavat hallituksen jäsenet.

Tuutorikoulutukset ja -tapaamiset

Vertaistuutoreiden koulutus

Vertaistuutoreiden koulutus on tarkoitettu suomenkielisiksi opiskelijatuutoreiksi haluaville opiskelijoille. Vertaistuutorina ohjaat päivä- ja/tai monimuotoryhmää. Koulutuksessa saat perustiedot ja -taidot vertaistuutorina toimimiseen, perehdytystä oman alasi tuutorointiin sekä ryhmäydyt muiden aloittavien tuutoreiden kanssa! Koulutuksessa myös allekirjoitetaan vertaistuutoroinnin tehtävät sisältävä tuutorisopimus, jolla sitodut tuutoritoimintaan seuraavan lukuvuoden ajaksi.

Vertaistuutorikoulutus on kaksipäiväinen. Voit valita osallistutko iltakoulutukseen vai viikonloppukoulutukseen:
– Iltakoulutus ke 15.3 ja pe 17.3. n. klo 15.30-20.00.
– Viikonloppukoulutus Hietasaaren leirikeskuksessa pe-la 31.3. – la 1.4. Koulutus alkaa perjantaina n. 15.30 ja loppuu lauantaina n. klo 16.00.

Lisäksi monimuotoryhmien tuutorit (suositellaan myös päiväryhmien tuutoreille) osallistuvat Vertaistuutorit verkossa koulutukseen ti 11.4. n. klo 16.30-20.00.

Tuutoreiden tapaamiset

OSAKO järjestää tuutoreille vuoden aikana useita tapaamisia. Tarkemmat ajankohdat löydät tuutoreiden omasta Facebook-ryhmästä sekä tuutoreille kuukausittain sähköpostitse lähetettävistä Tuutoriuutisista. Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja opintojen-ohjaajat järjestävät kampuksilla  tuutoreita perehdyttäviä tapaamisia läpi tuutorivuoden.

Syksyn tapaamiset:
– Monimuototuutorointi-ilta
– Kokemustuutoreiden syystapaaminen
– Vertaistuutoreiden syystapaaminen
– Kv-tuutoreiden syystapaaminen
– Marraskuussa kaikkien tuutoreiden yhteiset pikkujoulut!

Kevään tapaamiset:
– Monimuototuutorointi-ilta
– Kokemustuutoreiden kevättapaaminen
– Perustuutoreiden kevättapaaminen
– Kv-tuutoreiden kevättapaaminen
– Huhtikuussa kaikille tuutoreille järjestetään yhteinen tutustumis- ja saunailta Walhallassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ko. vuonna tuutoroineet sekä uudet koulutetut tuutorit!

Lisäksi tuutorivastaavat ja kampusopot järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Kansainvälisten tuutoreiden koulutus

Kansainvälinen eli kv-tuutorikoulutus on tarkoitettu kansainväliseksi tuutoriksi haluaville opiskelijoille. Koulutuksessa kv-tuutoriksi ryhtyvät saavat perustiedot ja -taidot kv-tuutoritoimintansa tueksi. Koulutuksen jälkeen kv-tuutorit allekirjoittavat kv-tuutorointisopimuksen, jolla he sitoutuvat kv-tuutoritoimintaan lukuvuoden ajaksi.

Kansainvälinen tuutorikoulutus muodostuu kahdesta eri iltapäiväkoulutuskerrasta, joista molempiin tulee osallistua.
– KV-tuutorikoulutus ti 18.4. ja ke 19.4. klo 15.30 alkaen.
– KV-tuutorikoulutuksen käyneet voivat osallistua kaikkien tuutoreiden yhteiseen tutustumisiltaan pe 21.4. Walhallaan

Syksyn tapaamiset kv-tuutoreille

– KV-tuutoreiden syystapaaminen
– Tuutoreiden pikkujoulut

Kevään tapaamiset kv-tuutoreille

– KV-tuutoreiden kevättapaaminen
– Tuutoreiden illanvietto Walhallassa

Lisäksi tuutorivastaavat ja Oamkin kv-palvelut järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Virtuaalikoulutus

Opiskelijakunta suosittelee käymään tuutorikoulutukset muiden mukana keväällä. Perustellusta syystä on mahdollista suorittaa koulutus virtuaalisesti, mutta sitä suositellaan vain toissijaiseksi vaihtoehdoksi.
Tuutoreiden verkkokoulutus on käynnissä koko lukuvuoden ajan, voit ilmoittautua sille milloin vain.
Lisätietoja verkkokoulutuksesta saat OSAKOn koulutussihteeriltä.