Tuutorointi

Sanastoa

Suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta ja keskittyy pääosin opiskelijoiden ensimmäiseen lukuvuoteen.

Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta englanniksi. Kv-tuutorit tutustuttavat opiskelijat Oulun kaupunkiin sekä opiskeluun Oamkissa ja Suomessa elämiseen.

Vertais- tai kv-tuutorin ja hyvinvointituutorin koulutukset käyneiden tuutoreiden tekemää laajempaa vertaisohjausta. Hyvinvointituutorit ohjaavat opiskelijoita voimaan paremmin liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla. Näistä tärkeimpänä ovat korkeakoululiikunnan aktiviteetit.

Jotain ylläolevista tuutoroinnin muodoista jatkettuna opiskelijoiden ensimmäisen vuoden jälkeisille lukuvuosille esim. opinnäytetyöhön, harjoitteluun tai muuhun opiskeluun liittyvän ongelman ennaltaehkäisemiseksi. Kokemustuutorina voit jatkaa tuutorointiasi vaikka opintojen loppuun asti!

Opiskelija, joka toimii koulutusosastossaan tuutoreiden yhteyshenkilönä ja koordinoi tuutoritoimintaa yhdessä opintojen ohjaajan, opettajatuutoreiden ja OSAKOn kanssa. Jokaisella ammattikorkeakoulun koulutusosastolla on oma tuutorivastaava, joka  vastaa tuutoroinnista yleensä myös koulutusalajärjestönsä hallituksessa. Tuutorivastaavat järjestävät koulutusosastollaan tuutoritapaamisia yhteistyössä opintojen ohjaajien kanssa. Tuutorivastaavat ovat ensimmäinen taho, johon tuutorit voivat olla yhteydessä apua ja ohjeistusta tarvitessaan. Tuutorivastaavat edustavat omaa koulutusosastoaan OSAKOn tuutoritiimissä.

Mitä on tuutorointi?

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoinnista vastaa OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä opiskelupäivinään. Tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Opiskelijatuutorit toimivat omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu “samaa kieltä” opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

Tuutoriksi hakeminen

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi hakea jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tuutoreiden hakuaika on vuosittain helmikuussa. Hausta ilmoitetaan mm. tuutoriständeillä ja koulun käytäville ilmestyvissä mainoksissa, opiskelijatiedotteessa sähköpostilla, OSAKOn Facessa ja instassa – sekä näillä sivuilla. Tuutoriksi valitut koulutetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen allekirjoitetaan tuutorisopimukset.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3 tai 5 op), yhtenäiset tuutori-t-paidat sekä haalarimerkit, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. Tuutoreille järjestetään joka vuosi omat pikkujoulut sekä keväällä illanvietto, jossa yksi tuutoreista saa Vuoden tuutori-tittelin.

osakon tuutorihaku

OSAKO hakee uusia tuutoreita seuraavan kerran helmikuussa 2018, lukuvuodeksi 2018-2019. Haemme vertaistuutoreita päivä- ja monimuotoryhmille sekä englanninkielisiä kv-tuutoreita vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmille. Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi esteettömyystuutorina ja LukiTuki-tuutorina toimimiselle.

Jatkavat tuutorit voivat hakea tuutoroimaan uutta aloitavaa ryhmää tai kokemustuutoriksi eli saman ryhmän toisen vuoden tuutoriksi. Kokemustuutorit voivat toimia myös apuopettajina, vetää study groupeja ja tai toimia aisaparina koulutusalan tuutorivastaavalle.

Haku on auki helmikuun ajan. Katso hakuohjeet alta.
Haluan tuutoriksi
Olen jo tuutori, haluan jatkaa

Jos olet uusi tuutori, täytä hakemus tästä:

Hakemus vertaistuutoriksi
Hakemus kv-tuutoriksi

Vertaistuutorikoulutus on kaksipäiväinen. Voit valita osallistutko iltakoulutukseen vai viikonloppukoulutukseen. Kv-tuutorikoulutus on myös kaksipäiväinen.

Esteettömyystuutoroinnista tai LukiTuki-henkilönä toimimisesta kiinnostuneille voidaan järjestetää omaa perehdytystä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Ilmoita hakulomakkeessa mihin koulutukseen osallistut.

täytä jatkavan tuutorin/kokemustuutorin hakemus:

Hakemus jatkavaksi/kokemus tuutoriksi

Jatkavien tuutoreiden hakuaika on myös helmikuussa. Hakuajan ulkopuolella voit ilmoittautua jatkamaan tuutorointia suoraan OSAKOn vertaisohjauksen ja tuutoroinnin asiantuntijalle.

Voit jatkaa vertaisohjausta myös ryhtymällä hyvinvointituutoriksi (liikunta- ja kulttuuripalveluihin tutustuttaminen) tai vaikkapa kouluttautumalla häirintäyhdyshenkilöksi.

tuutorikoulutukset ja tapaamiset

Vertaistuutorointi
KV-tuutorointi
Etäkoulutus

Koulutus

Vertaistuutoreiden koulutus on tarkoitettu suomenkielisiksi opiskelijatuutoreiksi haluaville opiskelijoille. Vertaistuutorina ohjaat päivä- ja/tai monimuotoryhmää. Tuutorikoulutuksessa saat perustiedot ja -taidot vertaistuutorina toimimiseen, perehdytystä oman alasi tuutorointiin sekä ryhmäydyt muiden aloittavien tuutoreiden kanssa. Koulutus sisältää mm. Oamkin ohjausmalliin ja ryhmänohjaukseen tutustumista sekä esiintymiskoulutuksen. Koulutuksen päätteeksi allekirjoitetaan vertaistuutoroinnin tehtävät sisältävä tuutorisopimus, jolla sitodut tuutoritoimintaan seuraavan lukuvuoden ajaksi.

Vertaistuutorikoulutus on kaksipäiväinen. Voit valita osallistutko iltakoulutukseen vai viikonloppukoulutukseen.

Tapaamiset

OSAKO järjestää tuutoreille vuoden aikana useita tapaamisia. Tarkemmat ajankohdat löydät tuutoreiden omasta Facebook-ryhmästä sekä tuutoreille kuukausittain sähköpostitse lähetettävistä Tuutoriuutisista. Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja opintojen ohjaajat järjestävät kampuksilla tuutoreita perehdyttäviä tapaamisia läpi tuutorivuoden.

Syksyn tapaamiset:
 • Monimuototuutorointi-ilta
 • Kokemustuutoreiden syystapaaminen
 • Vertaistuutoreiden syystapaaminen
 • Kv-tuutoreiden syystapaaminen
 • Marraskuussa kaikkien tuutoreiden yhteiset pikkujoulut!
Kevään tapaamiset:
 • Monimuototuutorointi-ilta
 • Kokemustuutoreiden kevättapaaminen
 • Vertaistuutoreiden kevättapaaminen
 • Kv-tuutoreiden kevättapaaminen
 • Huhtikuussa kaikille tuutoreille järjestetään yhteinen tutustumis- ja saunailta Walhallassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ko. vuonna tuutoroineet sekä uudet koulutetut tuutorit! Kevään illanvietossa valitaan kuluneelta vuodelta Vuoden tuutori.

Lisäksi tuutorivastaavat ja kampusopot järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Kansainvälisten tuutoreiden koulutus

Kansainvälinen eli kv-tuutorikoulutus on tarkoitettu kansainväliseksi tuutoriksi haluaville opiskelijoille. Koulutuksessa kv-tuutoriksi ryhtyvät saavat perustiedot ja -taidot kv-tuutoritoimintansa tueksi. Koulutuksen jälkeen kv-tuutorit allekirjoittavat kv-tuutorointisopimuksen, jolla he sitoutuvat kv-tuutoritoimintaan lukuvuoden ajaksi.

Kansainvälinen tuutorikoulutus muodostuu kahdesta eri iltapäiväkoulutuskerrasta, joista molempiin tulee osallistua.

 • KV-tuutorikoulutus ke 11.4. ja pe 13.4. klo 15.00 alkaen.
 • KV-tuutorikoulutuksen käyneet voivat osallistua kaikkien tuutoreiden yhteiseen tutustumisiltaan pe 19.4. Walhallaan

Syksyn tapaamiset KV-tuutoreille

 • KV-tuutoreiden syystapaaminen
 • Tuutoreiden pikkujoulut

Kevään tapaamiset kv-tuutoreille

 • KV-tuutoreiden kevättapaaminen
 • Tuutoreiden illanvietto Walhallassa

Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja Oamkin kv-palvelut järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Opiskelijakunta suosittelee käymään tuutorikoulutukset muiden mukana keväällä. Perustellusta syystä on mahdollista suorittaa koulutus tehtäviä ja koulutusmateriaalia sisältävällä etäpaketilla, mutta sitä suositellaan vain toissijaiseksi vaihtoehdoksi.

Tuutoreiden etäkoulutus on käynnissä koko lukuvuoden ajan eli voit hakea tuutoriksi myös hakuajan ulkopuolella. Olethan tällöin yhteydessä OSAKOn  vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijaan.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!